De dode zal leven.
De dode zal horen:
Nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen:
Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven