Als de ziel luistert
spreekt het al een taal dat leeft
't Lijzigste gefluister,
ook een taal en teken heeft