Als dan het uur gekomen is
dat ik zelf zal binnengaan
in de nacht van lijden en dood
dan blijft me niets anders meer over
dan de aanvaarding.
Ik weet dat ik in zo'n uur zal bidden
en roepen naar God;
Waarom heb je de zonnen gedoofd
die je zelf hebt aangestoken.
En ik weet zeker dat ik dan
met mijn hart dingen zal vernemen
die ik met mijn verstand niet verklaren kan