Alleen de woorden die we samen vinden,
zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan,
heeft een doel.
Alleen het doel dat we damen delen,
is bereikbaar.
Alleen de vrede die we samen maken,
wordt wereldwijd.