"De moerheitoppen ruischten;"
God ging voorbij:
Nee, niet voorbij, Hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
en sprak tot mij.